Sulu Söndürme Sistemleri:

Tesisatta kullanılan söndürme ekipmanları, yangın dolabı ve sprinklerdir. Sprinkler, belli sıcaklığa geldiğinde açılan yağmurlama başlığıdır. Sulu söndürme sistemleri, kuru borulu ve ıslak borulu olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuru borulu sistemde, söndürme tesisatının girişinde kuru alarm vanası vardır. Söndürme tesisatı basınçlı hava ile doludur. Söndürme tesisatındaki sprinkler veya yangın dolabı açıldığında tesisattaki hava basıncı düşer. Hava basıncı belli değere düştüğünde, kuru alarm vanası açılarak, söndürme tesisatına su girecektir. Genelde donma tehlikesi olan yerlerde kullanılır.

Islak borulu sistemde, söndürme tesisatı girişinde ıslak alarm vanası vardır. Söndürme tesisatında basınçlı su hazırda bekler. Suyun basıncı düştüğünde, ıslak alarm vanası açılır ve kendisine bağlı gongu çaldırır.

Gazlı Söndürme Sistemleri : Bilgi işlem odaları, arşiv odaları gibi suyun vereceği zararın yüksek olacağı yerlerde gazlı söndürme sistemleri kullanılır. Oda, yangın anında kısa sürede FM 200 veya NOVEC gazı ile doldurulur. Yanma için gerekli olan hava ortamdan uzaklaştırılarak, yangın söndürülmüş olur.